Nestepinnat kontrolliin

Nestepinnat kontrolliin

ProLevels Oy:n uusi järjestelmä mittaa nesteiden määrät ja siirtää tiedot reaaliajassa portaaliin, josta myös kulutus- ja historiatiedot ovat kätevästi luettavissa. ProLevels mahdollistaa reaaliaikaisen varastonhallinnan. Jatkuvalla kulutuksen seurannalla voidaan pienentää välivarastoja ja varmistaa oikea-aikaiset toimitukset.  Järjestelmän avulla voidaan seurata niin suuria kuin pieniäkin määriä nestettä ja pitkän ulottuvuuden ansiosta voidaan mitata myös vaarallisia ja herkästi syttyviä nesteitä. Säiliön tilavuudella tai nesteen tiheydellä ei ole merkitystä. Historiadatasta voidaan seurata mitattavan aineen kulutuksen kehitystä ja ennustaa täytön tarve.

ProLevelsin uusi käyttöliittymä ja taustajärjestelmä on toteutettu Sensoanin toimesta 2020 aikana.  Projektissa lähdettiin liikkeelle käyttötapauksen ja käyttäjien tarpeen perusteellisesta analysoinnista. Sen jälkeen kehitystä on tehty sprinteinä niin että koko ajan vaiheittain on lisätty järjestelmän toiminnallisuutta.  Yhdessä ProLevelsin kanssa on varmistettu, että on edetty oikeaan suuntaan.       

”Yhteistyö Sensoanin kanssa on ollut helppoa ja mutkatonta. Viikottaisella palaverikäytännöllä on varmistuttu projektin etenemisestä, läpinäkyvyydestä ja oikeasta suunasta. Kymmenien vuosien kokemus yhdistettynä laaja-alaiseen osaamiseen on mahdollistanut ideoiden vaihdon ja tuotteen jatkokehityksen jo projektin aikana.  ” sanoo Jukka Lakkonen, ProLevels Oy:n toimitusjohtajaSensoan on käyttänyt työssään Sade Innovationsin Booster IoT Assettia, josta on saatu merkittävää nopeus- ja kustannushyötyä.

Jaa tämä artikkeli